Carina – pojam

Pojam carineCarina je vrsta posrednih poreza, koja se naplaćuje kada roba prelazi državnu granicu i jedan od osnovnih oblika javnih prihoda državnog budžeta. Carina predstavlja obavezu uvoznika (carinskog obveznika) da plati propisanu sumu novca u korist države. Carina je instrument regulisanja spoljne trgovine i zaštite domaćeg tržišta. U većini zemalja visine carina, odnosno carinska tarifa

Uprava carina

Uprava carina je izvršni organ Vlade Srbije u sastavu Ministarstva finansija, koji sprovodi carinsku politiku Republike Srbije. Uprava carina pojednostavljivanjem postupaka, modernizacijom sistema carinskog poslovanja, obrazovanjem zaposlenih i jačanjem saradnje sa drugim domaćim institucijama i službama, kao i aktivnim učešćem u međunarodnoj i regionalnoj carinskoj saradnji, doprinosi obezbeđivanju stalnih javnih prihoda, efikasnom odvijanju međunarodne trgovine,

Carinski zakon

Na strani se nalazi PDF dokument koji sadrži ceo Carinski Zakon Republike Srbije iz 2010. godine. Dati su i uvodni članovi zakona: Prvog dela, Glave I: Predmet i definicije pojmova, odnosno članovi zakona koji se odnose na sadržaj i primenu zakona, carinsko područje Republike Srbije, informacione tehnologije i definicije pojmova.CARINSKI ZAKON („Sl. glasnik RS“, br.

Carina – Carinarnica Kruševac

Adrese i telefoni carina, Carinarnice Kruševac. Carinska ispostava Kruševac, carinski referat Trstenik i Paraćin. Uprava Carina, Ministarstvo finansija i privrede Republike Srbije.Carinarnica Kruševac Jasički put bb 37000 Kruševac 037/35-01-701 037/35-01-701 faksCarinarnska ispostava Kruševac 037/35-01-703Carinski referat Trstenik 037/ 715 – 012Carinski referat Paraćin 035/ 571 – 044

Carina – Carinarnica Zrenjanin

Adrese i telefoni carina, Carinarnice Zrenjanin. Upravna zgrada, carinske ispostave i referati Zrenjanin, Kikinda, Srpska Crnja, Jaša Tomić, Medja, Nakovo, Vrbica. Fitosanitarna inspekcija. Uprava Carina Ministarstvo finansija i privrede Republike Srbije.Carinarnica Zrenjanin Carinska br. 3 23000 Zrenjanin 023/541-420 023/544-133 faksCarinarnica Zrenjanin – Upravna zgrada Centrala 023/ 541-420; 023/ 541-424; 023/ 541-434; faks 023/ 544-133Carinska ispostava

Carina – Carinarnica Vršac

Adrese i telefoni carine, Carinarnice Vršac. Upravna zgrada, carinske ispostave Vršac, Vatin, Kaludjerovo, Hemofarm. Veterinarska, Fitopatološka i Ekološka inspekcija.Carinarnica Vršac Bulevar Oslobođenja br. 9 13000 Vršac 013/805-008 centrala 013/805-364 faksCarinarnica Vršac – Upravna zgrada Upravnik 013/ 805-007Carinska ispostava Železnička stanica Vršac 013/ 805-009 013/ 805-011Carinska ispostava Vatin 013/ 821-090Carinska ispostava Kaluđerovo 013/ 854-577Carinska ispostava Hemofarm

Carina – Carinarnica Užice

Adrese i telefoni carine, Carinarnice Užice. Upravna zgrada, carinske ispostave i referati Užice, Kotroman, Uvac, Bajina Bašta, Prijepolje, Kolovrat, Gostun i Jabuka.Carinska ispostava Užice 031/ 564 – 212Carinska ispostava Kotroman – granični prelaz 031/ 800 – 752 Fitosanitarna inspekcija: Vasić Jovan 063/ 491 – 700, Terzić Vićević Svetlana  063/ 491 – 701Carinska ispostava Uvac –

Carina – Carinarnica Sombor

Adrese i telefoni carina, Carinarnice Sombor. Upravna zgrada, carinske ispostave i referati Sombor, Bački Breg, Bezdan – Mohač i Apatin. Fitopatološka služba. Uprava Carina, Ministarstvo finansija i privrede Republike Srbije.Carinarnica Sombor Filipa Kljajića bb 25000 Sombor 025/421-186 025/421-154 faksCarinarnica Sombor – Upravna zgrada 025 / 421 – 186Carinska ispostava Bački Breg 025/ 809 – 008,

Carina – Carinarnica Šabac

Adrese i telefoni carine, Carinarnice Šabac. Upravna zgrada, carinske ispostave i referati Šabac, Mali Zvornik, Brasina, Ljubovija, Badovinci, Sremska Rača, Trbušnica, Valjevo i Sremska Mitrovica. Veterinarska inspekcija, Sanitarna inspekcija i Fitosanitarna inspekcija.Carinarnica Šabac Beogradski put bb 15000 Šabac 015/300-690 015/300-711 faksCarinarnica Šabac – Upravna zgrada Centrala : 015/ 300 – 690, 015/ 300 – 710,

Carina – Carinarnica Kraljevo

Adrese i telefoni carine, Carinarnice Kraljevo. Upravna zgrada, carinske ispostave i referati Kraljevo, Čačak, Kruševac, Raška, Rudnica, Brnjački Most, Mehov Krš, Novi Pazar.Carinarnica Kraljevo Moše Pijade 1 36000 Kraljevo Telefon: 036/323-444 Faks: 036/323-445Carinarnica Kraljevo – Upravna zgrada Telefon: 036/323-444 Faks: 036/323-445Carinska ispostava Kraljevo 036/ 392 – 114Carinska ispostava Čačak 036/5374-630Carinska ispostava Kruševac 037/ 443 –