Antifriz

Antifriz kao tečnost za hlađenje ima određene prednosti u odnosu na vodu i to: temperatura ključanja je viša od temperature ključanja vode za oko 6–10 stepeni Celzijusa, sadrži sredstva protiv penušanja; ne stvara kamenac; ne nagriza spoljna creva (hladnjak – motor) i drugo.Prema sastavu ima različitih antifriza i njihova podela je izvršena na osnovu baza