Akumulator

Akumulator (kakav danas poznajemo) pronalazak je Francuza Gastona Plantea nastao još 1859. godine. No, iako su do tada vec postojale razlicite vrste izvora struje, Plante se setio uroniti olovne elektrode u elektrolit (razredjenu kiselinu) stvorivši tako akumulator koji se mogao puniti. Tako je još sredinom prošlog veka nastala baterija kakvu, iako prilicno izmenjenu, koristimo i