Svećica

Svećica ima zadatak da obezbedi stvaranje varnice u velikom dijapazonu temperature i pritiska koji vladaju u cilindru.Gornji deo tela svećice izrađen je u vidu šestougaonika pomoću koga se vrši pričvršćivanje svećice. 1.telo svećice; 2.centralna elektroda; 3.telo izolatora; 4.bočna elektroda; 5.navoj; 6.zaptivač između navoja 1 i 3; 7.zaptivač; 8.šestougaonik tela; 9.navrtka za pravougaonike. Na donjem delu se