Pre davanja svojih podataka potrebno je da pročitate informacije o Zaštiti privatnosti i korišćenju. Slanjem svojih podataka dajete saglasnost o korišćenju Vaših podataka.

MotornaVozila.Com poštuje Vašu privatnost. Informacija koje o Vama prikuplja MotornaVozila.Com služe pre svega boljem razumevanju Vaših potreba i razvoju novih sadržaja ili funkcija sajta. Pored toga, prikupljamo i informacije koje koristimo za obaveštavanje o novostima i drugim sadržajima MotornaVozila.com.

Informacije koje imamo o Vama su date uz Vašu saglasnost, a mogu nam biti poslate preko namenskih kontakt formi koje se nalaze u menijima i pojedinim podmenijima sajta.

Pored ovako dobijenih informacija, MotornaVozila.Com može prikupljati i druge podatke uz korišćenje alata za automatsko prikupljanje podataka. Alati koje koristimo su standardni i prikupljaju informacije koje šalju Vaši računari, odnosno Vaši pretraživači interneta i to: zemlju iz koje ste konektovani na naš sajt, grad, vreme pristupa stranama sajta, navigaciju – Vaše kretanje i zadržavanje na pojednim sadržajima sajta, korišćenje pojedinih servisa i sl.

Takođe, možemo prikupljati, držati i eksportovati i druge tipove informacija, a uz obaveštenje o tome i uz Vašu saglasnost, kao što su npr. ankete, istraživanja Vaših mišljenja, stavova, zadovoljstva servisima i informacijama i sl.

Informacije o Vama možemo dobiti i iz komercijalnih i javnih servisa, koje smatramo pouzdanim.

Iako informacije dajete uz svoju saglasnost u svakom trenutku možete zahtevati njihovo brisanje i prestanak bilo kakvog vida komunikacije između sebe i MotornaVozila.Com (mailovi, newsletter i sl.).

Po prijemu Vašeg pismenog zahteva o brisanju Vaših podataka uklonićemo Vas iz naših baza podataka.

Izmene pravila i ovog sadržaja o korišćenju sajta i privatnosti

Moguće je da dođe do promene politike MotornaVozila.Com o načinu i pravilima korišćenja sajta kao i do promene politike privatnosti. Ukoliko do toga dođe, promena će biti objavljena na ovom mestu.

Ukoliko se značajnije budu menjali uslovi korišćenja i politike privatnosti možemo Vas obavestiti o tome i na druge načine: mailom ili objavljivanjem obaveštenja na home ili drugim menijima i stranama sajta.

Korišćenje Vaših podataka

MotornaVozila.Com čuva, analizira i koristi Vaše podatke pre svega za poboljšanje usluga i funkcija sajta, kao i usluga podrške u poslovnim aktivnostima sajta MotornaVozila.Com.

Vaše podatke MotornaVozila.Com može da upotrebi u razne svrhe npr.:

  • adresne podatke (mail, telefone i adrese) za slanje informacija o novostima, novim sadržajima na sajtu MotornaVozila.Com, slanju newslettera, obaveštenja o mesečnim i drugim aktivnostima, aktivnostima privrede, ponudama, popustima i sl.
  • podatke o Vašim stavovima i mišljenjima, kao i demografske podatke radi proučavanja tržišta, Vaših potreba i želja a sa ciljem poboljšanja naših usluga i poboljšanja usluga privrede grada u celini
  • kolačiće, korisnička imena i šifre za personalizovanja određenih sadržaja na sajtu i-ili omogućavanje pristupa privilegovanim delovima sadržaja ili funkcionalnosti

MotornaVozila.Com neće prosleđivati preko kontakt formi poslate podatke tećim licima.

Ipak, MotornaVozila.Com može, radi statističkih i drugih analiza koristiti i druge servise i baze podataka drugih kompanija ali će koristiti samo one koji imaju visoke kriterijume i pravila u zaštiti i korišćenju Vaših podataka.

Primer ovakvog korišćenja su np. analitički alati za ponašanje posetilaca na sajtu: google.com/analitycs i drugi alati (više o google.com privatnosti na http://www.google.com/intl/sr/privacy.html).

Vaši podaci mogu biti korišćeni i prosleđeni trećim licima, u posebnim sučajevima i okolnostima i to kada smo u obavezi da se pridržavamo zakonskih propisa i procesa, kada sprčavamo moguću prevaru ili štetu.

Takođe, Vaši podaci mogu biti korišćeni i prosleđeni trećim licima u slučajevima zaštite bezbednosti naših podataka i zaštiti funkcionisanja naših programa, servisa i tehničkih sistema .

Vaše podatke čuvamo na serverima u našim poslovnim prostorijama, kao i na serverima u zemlji i inostranstvu. MotornaVozila.com će učiniti sve u zaštiti tih podataka, ali treba da znate i da prihvatite činjenicu da apsolutna zaštita, na ovom ili bilo kojem sajtu nije moguća i da postoji mogućnost da do podataka dođu i treća lica a koristeći nelegalne metode.

Privatnost dece

Ovaj sajt nije namenjen deci.

Sajt je isključivo namenjen odraslim, punoletnim osobama. Niti su sadržaji namenjeni deci, niti će se od dece uzimati bilo kakvi podaci i uspostavljati bilo kakav vid komunikacije. Međutim, MotornaVozila.com nemaju mogućnost provere godišta korisnika sajta, te je moguće da sa Vaših računara i Vašeg ili javnog pristupa internet servisima deca pristupe i nekim od sadržaja ovog sajta.

Takođe je moguće da se deca prijave na neki od servisa, pa i da daju svoje podatke. Ukoliko ste svesni da Vaše dete koristi naše servise, molimo Vas na nas obavestite kako bi podatke o tome izbrisali iz našeg sistema, kao i sprečili dalju komunkaciju. Pored toga, MotornaVozila.com čini sve što je u mogućnosti, da i pored toga što je sajt namenjen odraslima spreči pojavu sadržaja koji su neprimereni sadržaji za mlađe uzraste, ili, će ti sadržaji biti eksplicitno naglašeni i organizovani u podmeni: za odrasle.

Ipak, da još jednom upozorimo, sajt nije namenjen deci već punoletnim osobama.

Korišćenje kukija (cookies)

MotornaVozila.com koristi kukije, male tekstualne fajlove koji se smeštaju na računar korisnika kako bi se obezbedilo ispravno funkcionisanje sajta kao što su registracija i logovanje korisnika.

Prosleđivanje podataka trećim stranama – 3rd party data sharing

MotornaVozila.com iz razloga analize svoje posećenosti koristi Google Analytics, web analitičku uslugu koju pruža Google, Inc. (Google). Google Analytics koristi kukije, male tekstualne fajlove koji se smeštaju na računar korisnika, koji omogućavaju MotornaVozila.com lakšu analizu načina na koji mu korisnici pristupaju. Informacije koje se na ovaj način prikupljaju o Vašem korišćenju MotornaVozila.com (uključujući Vašu IP adresu, ali bez Vaših ličnih podataka) biće preneti i sačuvani kod Googlea, na serverima koji se nalaze na teritoriji SAD. Google će iskoristiti ove informacije u svrhu analize upotrebe čitavog sajta, kompajliranja izveštaja o aktivnosti na sajtu za račun MotornaVozila.com, kao i za druge usluge u vezi sa aktivnostima na MotornaVozila.com i upotrebom Interneta. Google će možda proslediti ove informacije trećim licima u situacijama u kojima to zakon nalaže, ili kada pomenuta treća lica obrađuju gorepomenute podatke u ime Googlea. Google neće povezati Vašu IP adresu sa bilo kojim drugim podacima koje poseduje. Google nikada neće dobiti Vaše lične podatke. Možete isključiti upotrebu kukija odabirom odgovarajućih podešavanja u Vašem web pretraživaču, ali treba napomenuti da na taj način nećete biti u mogućnosti da koristite MotornaVozila.com u punoj njegovoj funkcionalnosti. Korišćenjem MotornaVozila.com, pristajete na obradu svojih podataka preko Googlea, a na opisani način i u gorepomenute svrhe.