Stanje na putevima u Srbiji

Stanje na putevima Srbije na današnji dan možete pogledati na sajtu AMSS, klikom na prikazanu mapu. Na mapi su prikazana stanja, odnosno vreme čekanja na graničnim prelazima, radovi na putu, obustave saobraćaja  i zabrane saobraćaja za teretna vozila. Pored mape – stanje na putevima, klikom na sliku ispod možete pogledati video dana Auto moto saveza

Granični prelazi

Državna granica Republike Srbije je dužine 2.351,8 kilometara, a na njoj postoje međunarodni drumski, železnički i rečni granični prelazi. Pored toga, postoje i unutrašnji granični prelazi: rečni i aerodromski. Međunarodni granični prelazi iz Srbije prema Mađarskoj: DRUMSKI: Bački Breg – Hercegszanto, Kelebija – Tompa, Horgoš – Roszke ŽELEZNIČKI: Subotica – Kelebia, Horgoš – Roszke REČNI:

Carinski zakon

Na strani se nalazi PDF dokument koji sadrži ceo Carinski Zakon Republike Srbije iz 2010. godine. Dati su i uvodni članovi zakona: Prvog dela, Glave I: Predmet i definicije pojmova, odnosno članovi zakona koji se odnose na sadržaj i primenu zakona, carinsko područje Republike Srbije, informacione tehnologije i definicije pojmova. CARINSKI ZAKON („Sl. glasnik RS“,