Granični prelazi

Granični prelazi

Državna granica Republike Srbije je dužine 2.351,8 kilometara, a na njoj postoje međunarodni drumski, železnički i rečni granični prelazi. Pored toga, postoje i unutrašnji granični prelazi: rečni i aerodromski.

Međunarodni granični prelazi iz Srbije prema Mađarskoj:

DRUMSKI: Bački Breg – Hercegszanto, Kelebija – Tompa, Horgoš – Roszke
ŽELEZNIČKI: Subotica – Kelebia, Horgoš – Roszke
REČNI: Bezdan – Mohacs, Kanjiža – Szeged

Granični prelazi prema Rumuniji:

DRUMSKI: Nakovo – Comlosu Mare, Srpska Crnja – Jimbolia, Jaša Tomić – Foeni, Vatin – Moravita, Kaluđerovo – Najdas, Karataš – Gura Vai
ŽELEZNIČKI: Kikinda – Jimbolia, Vršac – Moravita
REČNI: Veliko Gradište – Belobresca, Donji Milanovac – Svinita, Tekija – Orsova, Kladovo – Turnu Severin, Prahovo – Portile de Fior 1

Granični prelazi prema Bugarskoj:

DRUMSKI: Mokranje – Bregovo, Vrška Čuka – Kula, Gradina – Kalotina, Strezimirovci – Strezimirovci, Ribarci – Otomanci
ŽELEZNIČKI: Dimitrovgrad – Dragoman

Granični prelazi prema Makedoniji:

DRUMSKI: Goleš – Golema Crcorija, Prohor Pčinjski – Pelince, Preševo – Tabanovce, Đeneral Janković – Blace, Globočica – Ježince
ŽELEZNIČKI: Đeneral Janković – Blace

Granični prelazi prema Albaniji:

DRUMSKI: Ćafa Prušit – Zogai, Vrbnica – Morine
Ka Crnoj Gori

DRUMSKI: Čemerno – Čemerno, Jabuka – Ranče, Gostun – Konatar, Vuča – Vuča, Mehov Krš – Dračenovac, Kula – Rožaje, Čakor – Čakor
ŽELEZNIČKI: Prijepolje – Bijelo Polje

Granični prelazi prema Bosni i Hercegovini

DRUMSKI: Jamena – Jamena, Sremska Rača – Bosanska Rača, Badovinci – Popovo Polje, Trbušnica – Šepak, Mali Zvornik – Karakaj, Ljubovija – Bratunac, Bajina Bašta – Skelani, Kotroman – Vardišta, Uvac – Rudo
ŽELEZNIČKI: Sremska Rača – Bijeljina, Mali Zvornik – Karakaj

Granični prelazi prema Hrvatskoj

DRUMSKI: Bezdan – Batina, Bogojevo – Erdut, Bačka Palanka – Ilok, Neštin – Ilok, Sot – Principovac, Ljuba – Principovac, Šid – Tovarnik, Batrovci – Bajakovo
ŽELEZNIČKI: Bogojevo – Erdut, Šid – Tovarnik

Unutrašnji granični prelazi

REČNI: Apatin, Novi Sad, Beograd (Savsko pristanište)
AERODROMSKI: Beograd (Aerodrom), Niš, Priština

PROSLEDITE ČLANAK PRIJATELJIMA ILI POSLOVNIM PARTNERIMA.