Antifriz

Antifriz 100 - 1litraAntifriz kao tečnost za hlađenje ima određene prednosti u odnosu na vodu i to: temperatura ključanja je viša od temperature ključanja vode za oko 6–10 stepeni Celzijusa, sadrži sredstva protiv penušanja; ne stvara kamenac; ne nagriza spoljna creva (hladnjak – motor) i drugo.

Prema sastavu ima različitih antifriza i njihova podela je izvršena na osnovu baza od kojih su izrađeni. Jedan od antifriza je onaj na bazi etilen-glikola koji po svojim osobinama spada u kvalitetnije. Osnovna tečnost je bezbojna, sladunjavog ukusa i skoro bez mirisa.

Specifična težina mu je veća od vode. Etilen-glikol ključa na oko 195 ºC, što ga čini pogodnim sredstvom za hlađenje, jer, u stvari, neće isparavati za vreme rada motora, imajući u vidu radnu temeperaturu tečnosti za hlađenje.

Mešavinom etilen-glikola i vode, dobija se antifriz koji ima nižu ili višu tačku ključanja. Ako je odnos ove dve tečnosti 1:1 dobija se antifriz čija se tačka mržnjenja kreće od –35 ºC do –40 ºC.

Antifrizkoncentrat(%) Voda(%) Temperaturamržnjenja(ºC)
50 50 – 35
45 55 – 30
40 60 – 25
35 65 – 18
30 70 – 14
25 75 – 11

Ovaj antifriz je sklon penušanju zbog čega mu se dodaju odgovarajući sastojci (aditivi) protiv penušanja.

U zatvorenom sistemu hlađenja tačka ključanja antifriza je oko 110 ºC.

Antifriz, čija je osnovna baza alkohol, ima dobra svojstva kao tečnost za hlađenje, ali brzo isparava, radi čega se stvara mogućnost da mu se tačka hlađenja menja ako se vrši nekontrolisano dolivanje vode.

Antifriz, čija je osnovna baza glicerin, sporije isparava, ali je kao sredstvo za hlađenje nepodesan – sporije prenosi toplotu. Postoje i druga sredstva koja se mešaju sa vodom za dobijanje antifriza.

Principijelno gledano, za vreme dolivanja tečnosti u sistem za hlađenje dozvoljeno je mešanje antifriza različitih proizvođača, ali treba veoma dobro paziti da se dosipa samo tečnost istog tipa i oznake (istog kvalitetnog nivoa), da ne bi došlo do slabljenja ostalih svojstava antifriza, jer kao posledica toga nastaje taloženje, penušanje, odnosno nedovoljno odvođenje toplote.

Iako proizvođači antifriza ne propisuju njegov rok trajanja, optimalni period njegove izmene je dve godine.

NAPOMENA: Antifriz je otrovan!

Pripremio: Dušan Ković

PROSLEDITE ČLANAK PRIJATELJIMA ILI POSLOVNIM PARTNERIMA.