D – 1 (zimski dizel)

VolksWagen-Golf-1-16Dizel

Apsolutno je jasno da ne mogu sve vrste dizel goriva da obezbede normalno startovanje motora pri svim uslovima njegovog rada, odnosno pri svim spoljnim temperaturama.

Kada je reč o startovanju motora u zimskim uslovima, pri niskim temperaturama, treba imati u vidu otežavajuće uslove, kao što su: povećan otpor kliznih površina, povećana gustina ulja za podmazivanje, pad kapaciteta (snage) akumulatora, povećana vlažnost usisanog vazduha i izdvajanje parafina. Na svaki od ovih uzroka može se manje ili više uticati na razne načine, ali je posebno izražen problem eliminisanja parafina, koji može dovesti u pitanje funkcionisanje sistema za napajanje, odnosno ubrizgavanje goriva, a time i startovanje motora. Da bi se ovaj problem predupredio, u nedostatku odgovarajućeg dizel goriva za zimske uslove eksploatacije, problem se može rešiti mešanjem običnog motornog benzina (MB-86) sa dizel gorivom u određenom odnosu, kao što je prikazano na dijagramu. Prisustvo benzina u dizel gorivu zavisi od spoljne temperature, što je niža temperatura procentualno prisustvo benzina je veće i obrnuto. Pri korišćenju ove mešavine dolazi do neznatnog pada snage motora. Mešanje dizel goriva D-2 i MB-98 nije preporučljivo jer se ovakva mešavina nepovoljno odražava na rad motora.

U slučaju kada se ne raspolaže sa odgovarajućim dizel gorivom za zimske uslove eksploatacije, priprema goriva za te uslove može se realizovati mešanjem petroleja sa dizel gorivom u srazmerno sličnom procentu kao što se vrši mešanje motornog benzina sa dizel gorivom. Mešanjem benzina ili petroleja sa dizel gorivom D-2 postiže se odgovarajuća filtrabilnost novodobijenog goriva.

Dobijanje goriva na bazi mešanja benzina sa dizel gorivom ne treba da bude pravilo, već samo kao izuzetak u situacijama kada to potrebe zahtevaju. Gorivo dobijeno na ovakav način ne ispunjava uslove za sve dizel motore, polazeći od činjenice da se karakteristike motora međusobno razlikuju (broj obrtaja motora, stepen kompresije, način ubrizgavanja goriva i sl.).

Pripremio: Dušan Ković