Carina – Carinarnica Kruševac

Carinarnica Krusevac

Adrese i telefoni carina, Carinarnice Kruševac. Carinska ispostava Kruševac, carinski referat Trstenik i Paraćin. Uprava Carina, Ministarstvo finansija i privrede Republike Srbije.

Carinarnica Kruševac
Jasički put bb
37000 Kruševac
037/35-01-701
037/35-01-701 faks

Carinarnska ispostava Kruševac
037/35-01-703

Carinski referat Trstenik
037/ 715 – 012

Carinski referat Paraćin
035/ 571 – 044

PROSLEDITE ČLANAK PRIJATELJIMA ILI POSLOVNIM PARTNERIMA.