Carina – Carinarnica Sombor

Carinarnica Sombor - Centar

Adrese i telefoni carina, Carinarnice Sombor. Upravna zgrada, carinske ispostave i referati Sombor, Bački Breg, Bezdan – Mohač i Apatin. Fitopatološka služba. Uprava Carina, Ministarstvo finansija i privrede Republike Srbije.

Carinarnica Sombor
Filipa Kljajića bb
25000 Sombor
025/421-186
025/421-154 faks

Carinarnica Sombor – Upravna zgrada
025 / 421 – 186

Carinska ispostava Bački Breg
025/ 809 – 008, 025/ 809 -089

Carinska ispostava Bezdan – Mohač
025/ 810 – 778
Fitopatološka služba 063/ 491 – 692, 063/ 491 – 728

Carinski referat Bezdan
025/ 819 – 961

Carinska ispostava Bogojevo
025/ 28 – 638, 025/ 746 – 401, 025/ 743 – 460
Fitopatološka služba 025/ 742 – 104

Carinska ispostava Apatin
025/ 773 – 438

Carinska ispostava Sombor
025/ 421 – 154

PROSLEDITE ČLANAK PRIJATELJIMA ILI POSLOVNIM PARTNERIMA.