Carina – Carinarnica Vršac

Carina Vrsac - Detalj grada

Adrese i telefoni carine, Carinarnice Vršac. Upravna zgrada, carinske ispostave Vršac, Vatin, Kaludjerovo, Hemofarm. Veterinarska, Fitopatološka i Ekološka inspekcija.

Carinarnica Vršac
Bulevar Oslobođenja br. 9
13000 Vršac
013/805-008 centrala
013/805-364 faks

Carinarnica Vršac – Upravna zgrada
Upravnik 013/ 805-007

Carinska ispostava Železnička stanica Vršac
013/ 805-009
013/ 805-011

Carinska ispostava Vatin
013/ 821-090

Carinska ispostava Kaluđerovo
013/ 854-577

Carinska ispostava Hemofarm Vršac
013/ 803-463, šef ispostave
013/ 803-461

Telefoni inspekcijskih službi:
Veterinarska inspekcija
013/ 805-046

Fitopatološka inspekcija
013/ 835-445

Ekološka inspekcija
013/ 839-340

Uprava Carina, Ministarstvo finansija i privrede Republike Srbije.

PROSLEDITE ČLANAK PRIJATELJIMA ILI POSLOVNIM PARTNERIMA.