Identifikacija vozila koja zadovoljavaju Euro norme

Nakon uspešnog testiranja vozila u ovlašcenoj Laboratoriji za homologaciju vozila, vrši se odobrenje tipa vozila u pogledu štetne emisije. Pored tehnicke dokumentacije koja sadrži deklarisane karakteristike posmatranog vozila, vozilu se dodeljuje i odgovarajuca homologaciona oznaka (slika 3). Prema pravilniku ECE 83 ona mora da bude postavljena pored identifikacione plocice vozila i treba da bude citka i neizbrisiva.

homologacija-1

U nastaku su prikazani primeri homologacionih oznaka za vozila sa pogonom na bezolovni
benzin i dizel. Oznaka za vozila sa pogonom na olovni benzin je ukinuta.
Vozilo sa pogonom na benzin ili benzin i gasno gorivo (TNG, KPG):

homologacija-2

Vozilo sa pogonom na benzin ili benzin i gasno gorivo (TNG, KPG), je homologovano u
V.Britaniji (E11), shodno pravilniku 83 sa amandmanima serije 05, pod brojem odobrenja 05
2439 i vozilo zadovoljava kriterijume štetne emisije u skladu sa ogranicenjima za grupu A t.j.
EURO 3 (a) odnosno za grupu B t.j. EURO 4 (b).
Vozilo sa pogonom na dizel gorivo:

homologacija-3

Vozilo sa pogonom na dizel, je homologovano u V.Britaniji (E11), shodno pravilniku 83 sa
amandmanima serije 05, pod brojem odobrenja 05 2439 i vozilo zadovoljava kriterijume štetne
emisije u skladu sa ograni?enjima za grupu A t.j. EURO 3 (a) odnosno za grupu B t.j. EURO 4
(b).

Prema EC Direktivama, slicno ECE pravilnicima, vozilu se dodeljuje homologaciona oznaka.
Na slici 4. je prikazana struktura EC homologacione oznake, a odnosi se na štetnu emisiju kod
vozila kategorije M1 i N1 (direktiva EC 70/220).

homologacija-4

Homologaciona oznaka koja se postavlja uz identifikacionu plocicu vozila ne sadrži broj
ekstenzije baznog broja odobrenja. Ekstenzija-proširenje odobrenja tipa vozila se vrši na zahtev
proizvodjaca kada bazni tip vozila doživi neznatne izmene. Ako te izmene ne odstupaju od
dozvoljenih onda nije potrebno ponovo vršiti testiranje vozila vec se prihvataju rezultati za bazni
model (izmene podrazumevaju neznatnu promenu prenosnih odnosa u menjacu, promenu inercije
vozila…). Takodje, ako se homologacija odnosi na vozilo a ne na neki njegov sistem ili tehnicki
zahtev za taj sistem onda homologaciona oznaka ne sadrži oznaku bazne direktive. Bazni broj
odobrenja za vozilo sadrži 4 cifre, dok sa pojedini sistem na vozilu ili tehnicki zahtev za taj
sistem može sadržati 4 ili 5 cifara.
Na primer, dole prikazane homologacione oznake bi imale sledece znacenje:

homologacija-5

-homologacija u smislu verifikacije štetne emisije vozila je izvršena u Francuskoj, prema baznoj
direktivi EC 70/220 odnosno njenoj reviziji EC 2003/76 (koja ukljucuje poslednju seriju
amandmana direktive 70/220), a odnosi se na vozila grupe A-EURO 3 (sa datumom
implementacije 01.01.2001. god.), ciji je bazni broj odobrenja 0003 odnosno ekstenzija 02.

homologacija-6

-homologacija u smislu verifikacije štetne emisije vozila je izvršena u Francuskoj, prema baznoj
direktivi EC 70/220 odnosno njenoj reviziji EC 2003/76 (koja ukljucuje poslednju seriju
amandmana direktive 70/220), a odnosi se na vozila grupe B-EURO 4 (sa datumom
implementacije 01.01.2006. god.), ciji je bazni broj odobrenja 0003 odnosno ekstenzija 02.

Ostali nacini prepoznavanja EURO vozila bi bili :

-na osnovu deklaracije proizvodjaca vozila koja se izdaje za svako novo vozilo
-EC napomena u saobracajno/tehnickoj knjižici vozila (brif, targa…)
Uzimajuci u obzir EC zahteve za ispunjenje odredjene EURO norme (tabela 4.) iz tehnicke
knjižice vozila (slika 4.) je moguce utvrditi kojoj EURO generaciji vozilo pripada.

homologacija-7

homologacija-8

-na osnovu COC (certificate of comformity) dokumenta (izjava proizvodjaca o uskladjenosti)

Osim proizvodjaca COC document je moguce izvaditi i kod ovlašcenog zastupnika za odredjenu
marku vozila.

Trivijalan slucaj prepoznavanja EURO vozila jeste taj da svako vozilo prizvedeno u EU za
sopstveno tržište zadovoljava neku EURO normu zavisno od godine proizvodnje (EURO 3 za sva
vozila proizvedena posle 01.01.2001; EURO 4 za sva vozila proizvedena posle 01.01.2006).

Izvor: Net Auto