Identifikacija vozila koja zadovoljavaju Euro norme

Nakon uspešnog testiranja vozila u ovlašcenoj Laboratoriji za homologaciju vozila, vrši se odobrenje tipa vozila u pogledu štetne emisije. Pored tehnicke dokumentacije koja sadrži deklarisane karakteristike posmatranog vozila, vozilu se dodeljuje i odgovarajuca homologaciona oznaka (slika 3). Prema pravilniku ECE 83 ona mora da bude postavljena pored identifikacione plocice vozila i treba da bude citka