Granica – Unos i iznos oružja

Kakva je procedura na granici Republike Srbije ukoliko kao putnik nosite sa sobom oružje, da li je dozvoljeno i koje dozvole su potrebne pri prenosu oružja.

UNOS/IZNOS ORUŽJA U PUTNIČKOM PROMETU

Fizička lica ne mogu unositi/iznositi oružje u Republiku Srbiju, odnosno iz Republike Srbije, osim u situacijama kada za to poseduju dozvolu nadležnog organa – Ministartsva spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija, shodno tački 3. (Prilog 1.) Odluke o određivanju robe za čiji je uvoz, izvoz, odnosno tranzit propisano pribavljanje određenih isprava („Sl.glasnik RS“, 58/2011).

Bez prethodnog pribavljanja dozvole od strane nadležnog organa fizička lica u našu zemlju mogu privremeno uneti oružje i municiju (lovačko i sportsko oružje, u odgovarajućoj količini) kada dolaze u organizovani lov i to u organizaciji Lovačkog saveza Srbije ili druge za to ovlašćene organizacije u našoj zemlji, kao i radi učestvovanja na sportskoj manifestaciji u organizaciji nadležnog organa ili organizacije. Pri unosu odgovarajuće količine oružja i
municije fizička lica robu usmeno prijavljuju i prezentuju dokaz da se roba privremeno unosi u svrhe organizovanog lova (pozivno pismo organizatora lova), odnosno održavanja sportske manifestacije (dokaz o održavanju takve vrste
manifestacije). Radi lakšeg utvrđivanja istovetnosti robe pri izlasku iz zemlje, detalje o robi (oružju i municiji) putnik pri ulasku u zemlju upisuje u Obrazac za privremeni uvoz/izvoz (Prilog usmenoj deklaraciji za privremeni uvoz/izvoz),
ovlašćeni carinski službenik sravnjuje Obrazac sa robom, potpisuje ga, overava i vraća putniku.

Bez prethodnog pribavljanja dozvole od strane nadležnog organa fizička lica iz naše zemlju mogu privremeno izneti oružje i municiju (u odgovarajućoj količini) samo kada odlaze u organizovani lov u inostranstvo i to u organizaciji Lovačkog saveza neke zemlje u kojoj se lov organizuje ili druge za to ovlešćene organizacije u inostranstvu, kao i radi učestvovanja na sportskoj manifestaciji u organizaciji nadležnog organa ili organizacije u inostranstvu.

Pri iznosu odgovarajuće količine oružja i municije fizička lica robu usmeno prijavljuju i prezentuju dokaz da se roba privremeno iznosi u svrhe organizovanog lova u inostranstvu (pozivno pismo organizatora lova), odnosno održavanja
sportske manifestacije u inostranstvu (dokaz o održavanju takve vrste manifestacije). Radi lakšeg utvrđivanja istovetnosti robe pri povratku u zemlju, detalji o robi (oružju i municiji) putnik pri izlasku iz zemlje upisuje u Obrazac za privremeni uvoz/izvoz (Prilog usmenoj deklaraciji za privremeni uvoz/izvoz), ovlašćeni carinski službenik sravnjuje Obrazac sa robom, potpisuje ga overava i vraća putniku.

Prilikom ponovnog unosa/iznosa (lovačkog i sportskog) oružja i municije na uvid carinskom organu podnosi se prethodno popunjen i overen Obrazac za privremeni uvoz/izvoz (Prilog usmenoj deklaraciji za privremeni
uvoz/izvoz), koji carinski službenik sravnjuje sa robom koja se ponovo unosi/iznosi i overava potpisom i pečatom.11

Napomena: Na postupak unosa lovačkog i sportskog oružja u Republiku Srbiju primenjuju se odredbe člana 33. i 34. Zakona o zaštiti državne granice.

Napomena Redakcije sajta Motorna-Vozila.com: Ovaj tekst je preuzet sa sajta Uprave Carina Republike Srbije 20. marta 2013. godine. Možda su državni organi Republike Srbije u medjuvremenu menjali zakonska ili podzakonska akta, tako da ove informacije treba da primite sa rezervom i proverite ih na više izvora, pre svega na sajtovima Uprave Carina i Ministarstva finansija i privrede Republike Srbije.

Ostale članke Granica pogledajte na datom linku.