Granica – Unos bilja

Prilikom prelaska granice Republike Srbije, šta smete prenositi od biljaka, odnosno bilja i biljnih proizvoda i kada nije potreban fitosanitarni pregled.

UNOS MALIH KOLIČINA BILjA I BILjNIH PROIZVODA ZA KOJE NIJE OBAVEZAN FITOSANITARNI PREGLED

Shodno odredbama „Pravilnika o načinu i uslovima za uvoz malih količina bilja, biljnih proizvoda i propisanih objekata i o određivanju malih količina za pojedine vrste bilja i biljnih proizvoda“ („Sl. glasnik RS“, 48/2011- u daljem tekstu: Pravilnik), fizička lica u putničkom prometu mogu uneti male količine bilja i biljnih proizvoda, bez obaveze vršenja fitosanitarnog pregleda, pod uslovom da:
– su poreklom iz evropskih zemalja
– se koriste u neindustrijske i nekomercijalne svrhe ili da se koriste za konzumaciju tokom putovanja, odnosno ako se unose u količinama propisanim navedenim Pravilnikom
– nema opasnosti od širenja štetnih organizama

Članom 4. navedenog Pravilnika male količine bilja i biljnih proizvoda su (za koje pri unosu nije potrbno vršiti fitosanitarni pregled):
1. do pet kilograma plodova svežeg voća i povrća (isključujući krtole krompira)
2. jedan buket ili venac od rezanog cveća i delova bilja
3. do 100 grama ili do pet pakovanja semena cveća i povrća u originalnom pakovanju
4. do tri kilograma lukovica i gomolja ukrasnog bilja
5. do tri sobne biljke i lončanice (isključujući bonsai)
6. do deset balkonskih biljaka i neodrvenjenih ukrasnih grmova

Ukoliko fizičko lice prenosi (unosi/iznosi) preko granice, za sopstvene potrebe, primerak ugrožene i zaštićene vrste flore (čiji promet je regulisan odredbama CITES konvencije i nacionalnim propisima) pri iznosu na uvid mora podneti CITES dozvolu (ili dozvolu za izvoz u vidu rešenja za domaće vrste) koju u tu svrhu izdaje Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine, a pri unosu, pored CITES dozvole za uvoz koju izdaje Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine Republike Srbije, mora imati i izvoznu CITES dozvolu koju je izdao nadležni upravni organ zemlje iz koje se biljka iznosi.

Za unos vrsta koje se nalaze na spiskovima strogo zaštićenih i zaštićenih vrsta u Republici Srbiji (domaće vrste), nije potrebna dozvola za uvoz, već se prilikom unosa, na graničnom prelazu popunjava obrazac „Obaveštenja o uvozu“.

Ostale članke o granici pogledajte u meniju Granica.

Napomena Redakcije sajta Motorna-Vozila.com: Ovaj tekst je preuzet sa sajta Uprave Carina Republike Srbije 20. marta 2013. godine. Možda su državni organi Republike Srbije u medjuvremenu menjali zakonska ili podzakonska akta, tako da ove informacije treba da primite sa rezervom i proverite ih na više izvora, pre svega na sajtovima Uprave Carina i Ministarstva finansija i privrede Republike Srbije.

PROSLEDITE ČLANAK PRIJATELJIMA ILI POSLOVNIM PARTNERIMA.