Granica – Unos i iznos lekova

Koje lekove možete nositi sa sobom pri prelasku granica Republike Srbije, za koje lekove Vam je potrebno mišljenje lekara, a za koje ne.

UNOS/IZNOS LEKOVA ZA LIČNU UPOTREBU

Kao deo ličnog prtljaga fizičko lice mogu unositi/iznositi lekove za ličnu upotrebu, kao i lekove za upotrebu kod životinje (kućnog ljubimca) koja putuje s njim, u količini koja je neophodna za uobičajenu terapiju. Posedovanje lekarskog recepta ili mišljenja lekara o potrebi korišćenja leka za uobičajenu terapiju nije potrebno.

Međutim, ukoliko se unose/iznose lekovi za uobičajenu terapiju, koji sadrže psihoaktivne kontrolisane supstance, i ukoliko je njihova količina veća od jednog pakovanja koje sadrži najviše do 30 pojedinačnih doza, putnik je dužan da na zahtev carinskog radnika pokaže dokaz o neophodnosti korišćenja takve vrste lekova u svrhu terapije (mišljenje lekara), a sve to shodno članu 35. i članu 52. Zakona o psihoaktivnim kontrolisanim supstancama („Sl. glasnik RS“, 99/2010).

Napomena Redakcije sajta Motorna-Vozila.com: Ovaj tekst je preuzet sa sajta Uprave Carina Republike Srbije 20. marta 2013. godine. Možda su državni organi Republike Srbije u medjuvremenu menjali zakonska ili podzakonska akta, tako da ove informacije treba da primite sa rezervom i proverite ih na više izvora, pre svega na sajtovima Uprave Carina i Ministarstva finansija i privrede Republike Srbije.

PROSLEDITE ČLANAK PRIJATELJIMA ILI POSLOVNIM PARTNERIMA.