Granica Srbije

Granica Srbije Welcome

Pojam granice se najčešće koristi u dva značenja: državna granica i granica kao geografski pojam.

Pojam Državna granica označava liniju koja graniči područije jedne države. Obeležene su kamenovima i stubovima, a na putevima saobraćajnim znacima.  Granice su određene međudržavnim dogovorima, a najčešće se za granicu uzimaju planinski vrhovi, reke ili su pak zamišljene crte. Za prelazak granice putnika ili robe postoje tzv. granični prelazi.

Granica kao geografski pojam označava liniju između dve države, ali i drugih oblasti, teritorija, regija i slično. Prema opštim karakteristikama granica može biti: prirodna, politička, etnička, religijska… a na nivou državnog uređenja se dele na državne, republičke, pokrajinske, regionalne, okružne, opštinske…

Državna granica Republike Srbije

Ukupna dužina državne granice Srbije iznosi 2.351,8 km. Dužina državne granice prema susednim zemljama iznosi:

  • prema Republici Mađarskoj:, 174,7km, od čega je 170 km na kopnu i 4,7 km na vodi
  • prema Rumuniji: 547,9 km, od čega je 290,6 km na kopnu i 257,3 km na vodi
  • prema Republici Bugarskoj: 360,4 km, od čega je 343,5 km na kopnu i 16,9 km na vodi
  • prema Republici Makedoniji: 283 km, od čega je 281,3 km na kopnu i 1,7 km na vodi
  • prema Republici Albaniji: 113,4 km, od čega je 113 km na kopnu i 410 m na vodi
  • prema Crnoj Gori: 249,5 km, od čega je 245 km na kopnu i 4,5 km na vodi
  • prema Bosni i Hercegovini: 363 km, od čega je 102 km na kopnu i 261 km na vodi
  • prema Republici Hrvatskoj: 259 km, od čega je 108,5 km na kopnu i 150,5 km na vodi.

Državna granica Srbije

Treba napomenuti da kontrolu prelaženja državne granice i obezbeđenje državne granice na granici sa Republikom Albanijom i na delu državne granice sa Republikom Makedonijom, obavljaju pripadnici međunarodnih snaga (KFOR), stacioniranih na KiM, u skladu sa Rezolucijom Saveta Bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244.

Kroz Republiku Srbiju protiču tri međunarodne plovne reke: Dunav, Tisa i Sava.

Dunav predstavlja međunarodni plovni put, od čega kroz Srbiju protiče u dužini od 591 km i plovan je celim svojim tokom, od 1433. plovnog kilometra (Bezdan), do 850. plovnog kilometra (Prahovo). Od ušća reke Nere do tromeđe Srbije, Rumunije i Bugarske, u dužini od 230 km, Dunav čini granicu između Srbije i Rumunije. Od “Neštinske Ade” (1295 pl.km) do Bezdana (1425 pl.km), u dužini od 130 km, Dunav čini aproksimativnu granicu sa Republikom Hrvatskom.

PROSLEDITE ČLANAK PRIJATELJIMA ILI POSLOVNIM PARTNERIMA.