Viskozitet motornog ulja

Viskozitet motornog ulja

Danas su prihvaćena dva sistema klasifikacije ulja i maziva prema njihovoj viskoznosti, a koji imaju međunarodni značaj – ISO i SAE. I dok se prvi sistem odnosi na tečna industrijska ulja i maziva, drugi se odnosi na motorna ulja i ulja za diferencijale i menjače automobila. Mi ćemo se, naravno, pozabaviti ovim drugim.

Viskozitet ulja predstavlja veličinu unutrašnjeg trenja između molekula maziva, ili slikovitije rečeno, predstavlja tečljivost ulja pri određenoj temperaturi. Nastaje kao rezultat delovanja međumolekularnih sila u fluidu. Što su te sile više izražene to je i viskoznost veća. Potrebno je naglasiti da viskozitet ne treba mešati sa gustinom jer su to dve potpuno različite fizičke karakteristike nekog fluida. Da bi na samom početku bilo jasnije o čemu se radi za primer ćemo uzeti prirodni med. Ova materija poseduje izuzetan viskozitet, zbog kojeg skoro da u potpunosti gubi svojstva tečljivosti. Gustina je nešto sasvim drugo i mnogo je manja nego što preovladava mišljenje.

Ulje većeg viskoziteta, nego što motor zahteva, daje veće otpore pri kretanju, teže prodire u radne zazore, otežava pokretanje hladnog motora itd. Ulje manjeg viskoziteta ima znatno manju otpornost uljnog sloja, koji se lakše može razoriti pod dejstvom pritiska koji vlada između kliznih površina, tako da može doći do dodira metala po metalu i na taj način povećati (ubrzati) habanje auto delova u kontaktu.

Viskozitet ulja se menja sa promenom temperature i to tako što sa povećanjem temperature viskozitet opada, dok sa snižavanjem temperature ta vrednost raste. To prosto znači, da će neko ulje pri porastu temperature biti „ređe“, dok će pri padu temperature biti „gušće“.

Od motornih ulja se traži da te promene viskoziteta, u zavisnosti od promene temperature, budu što manje. Iz tih razloga su razvijena „monogradna“ ulja ili ulja za jednu sezonu, odnosno „multigradna“ ulja ili ulja za više sezona. Monogradna ulja (imaju jednu brojnu oznaku, SAE 30, SAE 40 itd.) se koriste u automobilima koji prelaze mnogo veći broj kilometara (recimo za godinu dana) nego što je to uobičajeno, pa samim tim i češće menjaju ulje. Oni su u stanju da, baš zbog te česte promene ulja, prilagode viskozitet maziva godišnjem dobu odnosno nekom (minimalnom) rasponu temperature vazduha koji odgovara vremenskom periodu korišćenja ulja. Kod ovih ulja će promena viskoziteta biti najmanja.

Kod multigradnih ulja (imaju dve brojčane oznake: SAE 15W-40, SAE 5W-20 itd.) stvar je nešto drugačija. Ova maziva se najčešće koriste u vozilima koja prelaze „prosečan“ ili    manji broj kilometara od „proseka“, pa je i period zamene ulja duži, odnosno ređi. S’ obzirom da je interval zamene duži to je i raspon temperature vazduha veći (ili maksimalan) pa bi samim tim i viskozitet ulja u motoru trebao da ima veće oscilacije. Da bi se ta promena viskoznosti svela na što manju meru koristi se multigradno ulje koje bi trebalo da, osim minimalne promene svog viskoziteta, pomiri i one dve suprotnosti sa početka ovog teksta, to jest da i u „letnjim“ i u „zimskim“ mesecima obezbedi adekvatno podmazivanje sa jedne i odgovarajuću zaštitu delova u kontaktu sa druge strane. Najlakši način za odabir, a samim tim i za razlikovanje monogradnog i multigradnog ulja je oznaka viskoziteta na ambalaži uljnog pakovanja.

Skraćenica „SAE“ predstavlja inicijale od Društva automobilskih inženjera Amerike (Society of Automotive Engineers) koje je i donelo odluku o ovakvom načinu obeležavanja ove uljne karakteristike.

Da bi smo još više pojasnili sve ono o čemu smo do sada govorili u nastavku teksta dajemo tabelarni pregled upotrebe ulja sa stanovišta njegove viskoznosti u zavisnosti od temperature okoline u kojoj se ulje koristi. Podaci su preuzeti iz knjižice za tehničko uputstvo Volkswagen-Golfa, mada je tabela vrlo slična i kod drugih proizvođača automobila.

Kod benzinskih motora Kod dizel motora
Oznaka viskoziteta °C Oznaka viskoziteta °C
SAE 40 17 ÷ 42 SAE 40 17 ÷ 42
SAE 30 (-2) ÷ 32 SAE 30 (-3) ÷ 33
SAE 20W-10 (-13) ÷ 13 SAE 20W-20 (-12) ÷ 13
SAE 10W (-22) ÷ (-2) SAE 10W (-33) ÷ (-2)
SAE 20W-50 (-12) ÷ 32 SAE 20W-50 (-12) ÷ 33
SAE 20W-40 -׀׀- SAE 20W-40 -׀׀-
SAE 15W-50 (-18) ÷ 32 SAE 15W-50 (-17) ÷ 32
SAE 15W-40 -׀׀- SAE 15W-40 -׀׀-
SAE 10W-40 (-22) ÷ 18 SAE 10W-40 (-22) ÷ 18
SAE 10W-30 -׀׀- SAE 10W-30 -׀׀-
SAE   5W-30 (-33) ÷ (-8) (-23) ÷ (18)
SAE   5W-20 -׀׀- -׀׀-

Kao zaključak izlaganja o viskozitetu motornog ulja, može da se kaže sledeće:

a) SAE oznake na ambalaži uljnog pakovanja samo su oznake viskoziteta ulja, koja je potrebna, ali nikako i dovoljna informacija o tome da li to ulje odgovara zahtevima koji moraju da se ispune ne bi li se ostvarili optimalni uslovi pri eksploataciji motora.

b) Informacija o SAE gradaciji viskoziteta ulja, međutim, važan je podatak o opterećenju i vrsti opterećenja kao i sposobnosti takvog motornog ulja da obezbedi korektno podmazivanje delova u sprezi koji se relativno kreću jedan u odnosu na drugi.

c) Preporuka ili izjava da treba da se „troši ulje SAE 30“ je dezinformacija. Na žalost,  takve izjave ili preporuke se još uvek vrlo često sreću u trgovinama rezervnim delovima vozila, pogonskim materijalima za vozila, uključujući i trgovinu motornim uljima i uljima za transmisiju.

Pripremio: Dušan Ković

PROSLEDITE ČLANAK PRIJATELJIMA ILI POSLOVNIM PARTNERIMA.