Granica – Pravo na povrat PDV

U članku možete pročitati kada imate pravo na povrat PDV-a, pri prelasku granica Republike Srbije, odnosno pri iznošenju predmeta kupljenih u Srbiji.

PRAVO NA REFAKCIJU PDV

U skladu sa odredbama Zakona o porezu na dodatu vrednost pravo na refakciju poreza na dodatu vrednost imaju strani državljani koji u prtljagu iznose kupljena dobra u vrednosti preko 150 evra (uključujući PDV), u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije, i ukoliko ta dobra iznose u roku od tri meseca od dana kupovine.

Ukoliko prilikom napuštanja carinskog područja putnik, strani državljanin, za robu koju iznosi sa sobom u prtljagu podnese Obrazac REF 4 – Zahtev stranog državljanina za refakciju PDV (koji je na njegov zahtev popunio prodavac), kao i originalne račune za kupljenu robu, carinski radnik će na osnovu priložene dokumentacije utvrditi istovetnost robe i pečatom overiti Obrazac REF 4, zatim će pečatom i potpisom overiti prezentirane račune i u Obrazac REF 4 uneti datum iznošenja dobara iz carinskog područja. Originalne račune i overen Obrazac REF 4 zadržava stranka, a kopiju obrasca REF 4 zadržava carinski organ.

Carinski organ samo vrši overu podnetog Obrasca REF 4, ali ne i povraćaj plaćenog PDV. Plaćeni PDV kupcu, odnosno podnosiocu zahteva za refakciju (donosiocu overenog originalnog Obrasca REF 4), vraća se u roku i na način propisan čl. 9. Pravilnika o postupku ostvarivanja prava na povraćaj PDV i o načinu i postupku refakcije PDV („Sl. glasnik RS“, 107/2001, 65/2005 i 63/2007).

Napomena: U Obrascu REF 4, u rubrici „Broj putne isprave“, koju popunjava prodavac robe, mora biti upisan broj pasoša stranog državljanina, a ne broj lične karte i to iz razloga što lična karta može služiti kao putna isprava za prelazak granice u slučajevima kada je to predviđeno međunarodnim ugovorom, ali ne i za ostvarivanje prava na refakciju PDV u skladu sa odredbama Zakona o porezu na dodatu vrednost i Pravilnika o postupku ostvarivanja prava na povraćaj PDV i o načinu i postupku refakcije PDV.

Napomena Redakcije sajta Motorna-Vozila.com: Ovaj tekst je preuzet sa sajta Uprave Carina Republike Srbije 20. marta 2013. godine. Možda su državni organi Republike Srbije u medjuvremenu menjali zakonska ili podzakonska akta, tako da ove informacije treba da primite sa rezervom i proverite ih na više izvora, pre svega na sajtovima Uprave Carina i Ministarstva finansija i privrede Republike Srbije.

PROSLEDITE ČLANAK PRIJATELJIMA ILI POSLOVNIM PARTNERIMA.