Automatska vozila za transport kontejnera unutar terminala

Vozilo za transport kontejnera

Automatski vodjena vozila (AGVS – Automated Guided Vehicle System) služe za transport kontenera unutar terminala umesto traktorskih poluprikolica.

Primenom ovog sistema povećava se efikasnost terminala, smanjuju troškovi radne snage za 80%, potrebe za odrzavanjem sistema smanjuju se za 50%, a troškovi energije za 10%.

Automatski vodjena vozila (AGV) su vozila bez posade koja se kreću pomoću automatskog upravljačkog sistema. Senzori na infrastrukturi i na vozilu daju podatke o lokaciji i brzini vozila na osnovu kojih upravljački sistem šalje vozilu odgovarajuće komande kako bi moglo da prati odredjene trajektorije i da se kreće odgovarajućom brzinom.

AGV sistem se sastoji od vozila, on  – board kontrolera, upravljačkog, komunikacionog i navigacionog sistema.

On  – board kontroler je zaduzen za uključivanje i isključivanje vozila, rukovodi pogonom, upravljačkim i kočionim sistemom vozila, kontroliše njegov rad i izdaje neophodne komande za korekciju greške.Upravljački sistem sluzi za optimizaciju putanja (ruting problemi) i vremensko planiranje operacija koje treba izvršiti (scheduling). Komunikacioni sistem prenosi podatke izmedju vozila i centralnog upravljačkog sistema i obratno. Navigacioni sistem obezbedjuje upravljanje i vodjenje vozila pri radu. Vodjenje vozila moze biti po fiksnoj i po slobodnoj putanji. U prvom slučaju vozilo ne moze da promeni putanju kretanja, a u drugom je menja posredstvom online informacija, sistema za detekciju prepreka, kao  i sistema za izbegavanje sudara sa drugim vozilima.

ALV VOZILO (Automated Lifted Vehicles – ALV)

U mnogim terminalima vozila za transport kontenera čekaju da budu opsluzena
kranovima ili kontenerskim jahačima. Da bi se ovo vreme gubitka izbeglo, razmišlja
se o razvoju vozila koje moze samostalno da zahvata i odlaze kontenere.

PROSLEDITE ČLANAK PRIJATELJIMA ILI POSLOVNIM PARTNERIMA.