Automatska vozila za transport kontejnera unutar terminala

Automatski vodjena vozila (AGVS – Automated Guided Vehicle System) služe za transport kontenera unutar terminala umesto traktorskih poluprikolica.Primenom ovog sistema povećava se efikasnost terminala, smanjuju troškovi radne snage za 80%, potrebe za odrzavanjem sistema smanjuju se za 50%, a troškovi energije za 10%.Automatski vodjena vozila (AGV) su vozila bez posade koja se kreću pomoću automatskog