ABS SISTEM

Ovaj sistem se koristi na vozilima da bi sprecio da se prilikom kocenja bilo koji tocak blokira.

Zašto je ovo važno? Preko elektronski komandovane sile kocenja za svaki tocak posebno, ABS pomaže da se vozilo sacuva od zanošenja na putu i time omogucava njegovu punu stabilnost. Ovaj sistem obezbedjuje potpunu kontrolu nad vozilom pri kocenju, posebno kad se vozi po klizavom kolovozu ili kada mora naglo da se zakoci. Na vozilu bez ABS sistema, pri naglom kocenju, tockovi blokiraju i vozilo se obavezno zanosi i gubi pravac. Kod vozila sa ABS sistemom vozilo se ne zanosi i njime može, sve vreme naglog kocenja, da se upravlja.

abs-bez

Bez ABS sistema

abs-sa

Sa ABS sistemom

Na rastresitim površinama (pesak, šljunak, sneg i sl.) put kocenja vozila sa ABS sistemom duži je od puta kocenja vozila sa konvencionalnim kocnicama. Kod konvencionalnih kocnica pneumatici se ukopaju u sloj peska ili snega i tako skrate put kocenja. Pošto ABS sistem svodi dejstvo kocenja na minimum kod vožnje po rastresitoj površini treba da se planira nešto duži put kocenja. abs-strojNa normalnom kolovozu jako iskusni i vešti vozaci mogu sa konvencionalnim kocnicama, u poredjenju sa ABS sistemom, da zaustave vozilo sa neznatno kracim putem kocenja. U svakom slucaju ABS sistem pruža prednost jer uz njegovu pomoc ne može da se izgubi kontrola nad vozilom.

ABS sistem ne funkcioniše pri brzini vozila manjoj od 5 – 6 km/h. Ukoliko ABS sistem prestane da funkcioniše sistem za kocenje funkcioniše i dalje kao konvencionalni sistem za kocenje.

Princip rada ABS sistema sastoji se u sledecem: Broj obrtaja tocka neprekidno kontroliše elektronska kontrolna jedinica. Prilikom kocenja ona kontroliše i uporedjuje izmene broja obrtaja tockova. Ukoliko tockovi naglo uspore, elektronska kontrolna jedinica menja više puta u sekundi kocni pritisak i time sprecava da se tockovi blokiraju. Ovu promenu pritiska vozac oseca kao lako podrhtavanje pedale kocnice, ali samo pri naglom kocenju kada se aktivira ABS sistem.

Kada se vozilo nakon zaustavljanja ponovo pokrene, cuje se kratko zvuk elektromotora koji obavlja samokontrolu ABS sistema.

ABS sistem funkionuiše automatski i nije potrebna primena neke specijalne kocne tehnike. Jednostavno treba da seabs-kocnica pritisne pedala kocnice bez „pumpanja“ i ABS sistem se ukljucuje cim se pojavi mogucnost blokade tockova.

Osnovni elementi ABS sistema su :

  • Senzor broja obrtaja tocka
  • Elektronska kontrolna jedinica
  • Hidraulicna jedinica
  • Releji
  • ABS upozoravajuca lampica

Senzori broja obrtaja tocka nalaze se na svakom tocku i šalju podatke o broju obrtaja tocka. U prostoru za motor nalazi se ABS aktuator koji se sastoji od elektronske kontrolne jedinice, hidraulicne jedinice, releja i pumpe sa motorom. Na osnovu signala koji dobija od elektronske kontrolne jedinice, hidraulicna jedinica propušta ili zaustavlja pritisak kocenja, kojim vozac komanduje preko pedale kocnice i na taj nacin sprecava blokiranje svakog pojedinacnog tocka. Nakon pritiska pedale kocnice kocni pritisak dolazi u hidraulicnu jedinicu i iz nje do kocnica na tockovima. Na osnovu signala koji u elektronsku kontrolnu jedinicu šalju senzori broja obrtaja tocka elektronska jedinica preko releja šalje komande hidraulicnoj jedinici koji pritisak da propusti u koji tocak.

abs-2ABS sistem ima mogucnost stalnog samo-testiranja svih svojih izvršnih delova i u slucaju da dodje do otkazivanja funkcionisanja nekog od njih, pali se ABS upozoravajuca lampica koja se nalazi na instrument tabli.

Da bi ABS sistem mogao da funkcioniše ispravno, potrebno je da na vozilo budu ugradjeni tockovi i pneumatici koji odgovaraju podacima iz uputstva za rukovanje i održavanje, koje se dobija uz svako vozilo pri kupovini. Ako se koriste pneumatici koji nisu odgovarajuci ABS sistem nece funkcionisati ispravno. To se javlja jer ABS sistem uporedjuje izmene broja obrtaja tockova i meri usporenje na osnovu toga. Kod zamene tockova i pneumatika o ovome posebno treba da se vodi racuna.

Ukoliko se upali ABS kontrolna lampica za vreme vožnje i ostane da svetli, u ABS sistemu odstoji neispravnost. U tom slucaju:
•  Zaustavite vozilo pažljivo uz ivicu kolovoza.
•  Iskljucite motor i ponovo ga pokrenite.

Ukoliko upozorna lampica zasvetli na kratko i ponovo se ugasi, sistem je u redu. Ukoliko upozorna lampica i dalje svetli neophodnio je da se ode u ovlašceni auto servis. Ukoliko ABS sistem prestane da funkcioniše, kocni sistem i dalje funkcioniše kao konvencionalni sistem za kocenje bez ABS sistema.

Izvor: Net Auto