Tehnologija posvećena komforu

Citroenov šestostepeni elektronski menjacki sistem kombinuje manuelni šestostepeni menjac sa elektronski kontrolisanim elektro-hidraulicnim aktuatorom – pokretacem.

c415g1

Ovaj sistem smanjuje vreme prenosa i obezbedjuje optimalnu kontrolu što se tice vremena i komfornosti prilikom promena brzina. Šta više, permanentna razmena informacija sa Elektronskim programom stabilnosti ESP (electronic stability program), obezbedjuje brzu reakciju menjaca radi savršene bezbednosti, kada je ESP aktivan.

Promena brzina

Šestostepeni elektronski menjacki sistem karakteriše elektro-hidraulicna kontrola kvacila i promena stepena prenosa. Kao rezultat, pedala kvacila izostaje, a isto tako i mehanicka veza izmedju rucice menjaca i menjackog sistema nije više potrebna.

Menjanje stepena prenosa omogucenoc409 je pomocu kontrolne jedinice koja kontroliše dva aktuatora-pokretaca: prvi – aktuator menjackog sistema – obezbedjuje izbor i promenu stepena prenosa, drugi – aktuator kvacila – kontroliše kvacilo.

Promene stepena prenosa se odigravaju na sledeci nacin:
Vozac zahteva promenu stepena prenosa: bilo direktno u manualnom modu pritiskajuci „+“ ili “ -“ komande iza volana ili putem rucice menjaca, ili indirektno u automatskom modu otpuštajuci papucicu gasa, pritiskajuci kocnicu ili u zavisnosti od podloge puta, broja obrtaja motora, brzine vozila i uslova prijanjanja vozila na putu.

Menjacki kontrolna jedinica (racunar menjaca) prepoznaje zahtev i procesira ga. Racunar menjaca preuzima kontrolu nad kontrolnom jedinicom motora i aktuatorom kvacila. Obrtni moment se smanjuje, a kvacilo se progresivno aktivira da bi se izbegli neprijatni trzaji vozila. Kada je kvacilo aktivirano, racunar menjaca aktivira aktuator menjackog sistema.

Viljuška biraca brzina se deaktivira, c410nova brzina je izabrana i sinhronizovana, viljuška biraca brzina se reaktivira. Racunar menjaca progresivno otpušta kvacilo i kontroliše povecanje obrtnog momenta kako bi se izbegli neprijatni trzaji vozila.

Svih sedam koraka ponavljaju se u brzim sekvencama kako se nebi narušila neprekidnost pogona vozila. Prilikom povecanja stepena prenosa, period izmedju 0,4 i 1,2 sekunde neophodan je da bi se došlo do prolaska sistema kroz svih sedam koraka.

Elektro-hidraulicni kontrolni sistem
Mehanicka jedinica kontrolisana je pomocu elektro-hidraulicnog kontrolnog sistema koji obezbedjuje:

Mirne promene stepena prenosa – racunar menjackog sistema, koji kontroliše dva aktuatora, vrši transfer informacija sa jedinicom za kontrolu pogonskog motora kako bi se kontrolisala brzina motora i obrtni moment tokom procesa promene stepena prenosa. Sistem izracunava dinamiku promene obrtnog momenta kao funkciju razlike izmedju ciljnog obrtnog momenta i trenutnog – stvarnog obrtnog momenta, kako bi se optimizovao komfor prilikom promene stepena prenosa.

Minimalno vreme za promenu brzina – aktuator menjackog sistema opremljen je takozvanim S-CAM sistemom koji c4081poboljšava vreme promene brzina. Aktivacijom S-CAM kocnice, promene od parnih ka neparnim brzinama realizuju se diagonalno, u jednom pokretu i podjednako lako kao i promene od neparnih ka parnim, koje se realizuju u liniji (pošto, respektivno, manuelni menjacki sistem zadržava H promene stepena prenosa uz napomenu da elektronski sistem ne dozvoljava preskakanje stepena prenosa vec promene na viši ili niži stepen obavlja sukcesivno).

Funkcionisanje pomenutog sistema omogucava veoma kratku promenu u viši stepen prenosa od oko 0,8 sekundi u manualnom modu i 1,2 sekunde u automatizovanom modu.

Odmerena kontrola kvacila za fino manevrisanje – aktuator kvacila kontrolisano upravlja kvacilom sa indikatorom pozicije kvacila koji prenosi informacije o poziciji u racunar svake dve milisekunde. Tranzicija izmedju brzina je perfektno kontrolisana i vozilom se odlicno manevriše.

Optimalno ponašanje vozila u svim situacijama – racunar menjaca takodje, razmenjuje informacije i sa ESP racunarom kako bi bila obezbedjena optimalna efikasnost kada je ESP aktiviran (kontrola kocnica, brzina motora i izabrana brzina).

Izvor: Net Auto

PROSLEDITE ČLANAK PRIJATELJIMA ILI POSLOVNIM PARTNERIMA.