Test za poznavaoce automobila

TEST br. 1 (pitanja) 1.      Pročitajte oznaku na pneumatiku: 175/70 R13 82T 2.      Šta je to „akvaplaning“ i kako se sprečava? 3.      Ukoliko se desi da pogonski točkovi proklizaju prilikom (po)kretanja vozila po klizavoj podlozi, polugu menjača ćete prebaciti u: a)    niži stepen prenosa b)   viši stepen prenosa. 4.      Šta je to ABS i kakva