Stvarni ciklus motora SUI

Stroj koji preobražava bilo koji vid energije mehanicku energiju naziva se motor. Motori sa unutarnjim izgaranjem (motori sui) spadaju u grupu toplotnih motora, jer se toplotna energija sadržana u gorivu, posredstvom sagorijevanja pretvara u potencijalnu energiju radnog fluida, a zatim, putem ekspanzije radnog fluida u korisnu mehanicku energiju. Procesi u motoru su tako komplikovani da