Novi sistem za smanjenje potrošnje goriva

Francuska kompanija tvrdi da njen izum može da smanji potrošnju goriva za 35% Uprkos svim dostignućima na polju motora sa unutrašnjim sagorevanjem, ostaje činjenica da su oni veoma neefikasni, tj. previše rasipaju energiju dobijenu sagorevanjem goriva. Jedno od rešenja jeste korišćenje upravo toplote izduvnih gasova. Na ovoj ideji rade, na primer, BMW, VW i Honda,