Novi sistem za smanjenje potrošnje goriva

Francuska kompanija tvrdi da njen izum može da smanji potrošnju goriva za 35%

Uprkos svim dostignućima na polju motora sa unutrašnjim sagorevanjem, ostaje činjenica da su oni veoma neefikasni, tj. previše rasipaju energiju dobijenu sagorevanjem goriva.

Jedno od rešenja jeste korišćenje upravo toplote izduvnih gasova. Na ovoj ideji rade, na primer, BMW, VW i Honda, a neki prototipovi su već predstavljeni.

Međutim, najnoviji proboj, bar se tako tvrdi, napravila je francuska firma heat2power.

Njeni inženjeri kažu da se samo 30% energije nastale sagorevanjem goriva iskoristi za pokretanje točkova, dok se preostalih 70% izgubi kroz toplotu.

Stoga su razvili sistem koji radi relativno jednostavno – uz pomoć razmenjivača toplote izduvni gasovi zagrevaju gas pod pritiskom u zatvorenom sistemu, koji se potom širi i pokreće klip u cilindru.

Kretanje ovog cilindra se potom može iskoristiti za generisanje električne energije, ali se sam klip može uz pomoć posebnog kvačila povezati sa radilicom motora tako da direktno pomaže motoru.

Tvrdi se da bi primenom ovog sistema potrošnja mogla da se smanji za 15 do 35%.

Ostaje samo da ga testiraju u praksi i dokažu svoje tvrdnje – do tada, smatraćemo da je reč o još jednoj ideji koja deluje fantastično na papiru, ali se u praksi pokaže nefunkcionalnom.

Izvor: Auto Vesti

PROSLEDITE ČLANAK PRIJATELJIMA ILI POSLOVNIM PARTNERIMA.