Granica – Kućni ljubimci

Šta je potrebno da znate kada vodite kućne ljubimce preko granice Republike Srbije. Šta je potrebno da imate od dokumenata i dozvola. Sledi tekst Uprava Carina. NEKOMERCIJALNO KRETANjE KUĆNIH LjUBIMACA PREKO DRŽAVNE GRANICE Nekomercijalno kretanje kućnih ljubimaca preko državne granice vrši su u skladu sa odredbama „Pravilnika o uslovima za nekomercijalno kretanje kućnih ljubimaca za

Granica – Unos i iznos hrane i pića

UNOS/IZNOS HRANE U PUTNIČKOM PROMETU Putnik sa sobom može unositi/iznositi hranu u razumnoj količini, koja upućuje da se radi o količini namenjenoj sopstvenim potrebama, kao i članova porodice, odnosno potrebama domaćinstva, a koja je fabrički upakovana i sa deklaraciojom proizvođača. Napomena Redakcije sajta Motorna-Vozila.com: Ovaj tekst je preuzet sa sajta Uprave Carina Republike Srbije 20.

Granica – Putnički promet – Pojmovi

Ova strana sadrži tekst Uprave Carina Republike Srbije o putničkom prometu sa inostranstvom, odnosno sprovodjenu carinskog postupka u ovom prometu. Sigurni smo da su date informacije izuzetno korisne vozačima i putnicima koji prelaze granicu, jer poznavanje ove materije često proističe iz nepozdanih izvora, u narodu poznatih kao rekla-kazala. Pročitajte ovaj i druge tekstove ove tematike

Granični kontrolni prolaz – zeleni i crveni

U susret predstojećoj turističkoj sezoni Uprava carina Republike Srbije podseća putnike koji će i ove godine prelaziti srpsku granicu na važeću carinsku proceduru u putničkom prometu, kako bi se izbegla duža zadržavanja na graničnim prelazima i obezbedio brz i bezbedan promet putnika i robe. Takozvani zeleni kontrolni prolaz, tamo gde on postoji, putnici koji prelaze

Granica – Carinjenje i osobadjanje od carine

Tekst Uprave Carina Republike Srbije o tome kako se vrši carinjenje u putničkom prometu sa inostranstvom (pri prelasku granica). Šta je skraćeni postupak carinjenja, a šta je redovan carinski postupak: CARINjENjE U PUTNIČKOM PROMETU SA INOSTRANSTVOM Sprovođenje carinskog postupka u putničkom prometu sa inostranstvom regulisano je Carinskim zakonom i Uredbom. Odredbama člana 107. Carinskog zakona