Radni ciklus četvorotaktnog motora

Kod četvorotaktnih motora  jedan radni ciklus se odvije u toku četiri takta.Pod pojmom takt podrazumeva se onaj deo radnog ciklusa koji se odvije u toku jednog hoda klipa. Hod klipa predstavlja  pomeranje klipa od jednog do drugog krajneg položaja. U  krajnim položajima brzina klipa je jednaka nuli, pa se zato krajni položaji klipa nazivaju i

Emission control – kontrola izduvnih gasova

Emission control ( Kontrola emisije izduvnih gasova) 1.3.1  Uvod Sagorevanjem benzina i dizela dobija se ugljen dioksid (CO2) i vodena para (H2O). CO2 nije toliko škodljiv u direktnom kontaktu s njim ali ipak ima negativnu ulogu u očuvanju zivotne sredine. Zbog nepotpunog sagorevanja javljaju se štetni gasovi kao sto su ugljen monoksid (CO) i nesagoreo

Hibridna Električna Vozila (HEV)

O električnim vozilima (EV) se obično razmišlja kao o nečemu veoma savremenom ili čak kao o nečemu što pripada budućnosti. Takav stav ima svog osnova mada je istina sasvim drugačija. EV su se pojavila uporedo ili čak pre vozila sa motorima sa unutrašnjim sagorevanjem (SUS). 1895. godine kada je automobilska industrija počela da se razvija,

Turbo punjači i kompresori – prvi deo

Turbo? Ovaj termin se pored automobilizma i energetike koristi i u ostalim oblastima i cesto se koristi kao sinonim za nešto što je bolje, kvalitetnije, brže. Ovaj tekst objašnjava pojmove kao što su turbo kompresor, turbo punjac. U ovom tekstu poredimo ta dva pristupa povecanju snage i objašnjavamo pomocne agregate kod oba sistema. Uvod Kod

Metoda ankete upitnika i intervjua u istraživačkom procesu u saobraćaju

1. Uvod Postoje metode istraživanja koje nam daju obavijesti o pojavama, o načinima njihovog pojavljivanja, o obimu tih pojava, o njihovim svojstvima i djelovanjima, ili o vezama između pojava. Sve su to metode kojima istražujemo pojave u tzv. realnom i objektivnom svijetu, u svijetu objektivnih pojava. Međutim, u pojave koje istražuje nauka moramo uvrstiti i