Parna mašina

Motor predstavlja mašinu koja vrši pretvaranje bilo kojeg oblika energije u mehanicku energiju. Da bi motor bio upotrebljiv i koristan, potrebno je da se to pretvaranje  jednog oblika energije u drugi vrši automatski, sigurno, trajno i ekonomicno.U zavisnosti od polaznog oblika energije (koja se motoru stavlja na raspolaganje) razlikuju se: elektro, hidraulicni, toplotni i dr.