Životni ciklus motora sa unutrašnjim sagorevanjem

piše: M. M. Briga za zaštitu životne sredine sa razlogom sve više raste. Nijedna ljudska aktivnost nije, niti može biti potpuno „prijateljska“ za životnu sredinu, odnosno bez uticaja na nju. To negativno delovanje ljudi traje suviše dugo, pa je stanje životne sredine postalo alarmantno. Pošto se ljudske aktivnosti ne mogu zaustaviti, jedini izlaz jeste da