Istorija automobilskih logotipa I deo

Kao što je već poznato, svaka automobilska kompanija ima jedinstvenu istoriju, sa jednom uglavnom zajedničkom karakteristikom: iz malih fabrika iznikle su u ogromne konglomerate koji godišnje prodaju stotine, hiljade, možda i milione vozila. Neke od ovih priča su uistinu fascinirajuće i navode nas da otkrijemo kakav delić istorije preuzimamo od njih kad preuzmemo i ključeve