DSG menjač

U prethodnim tekstovima objašnjavali smo na koji nacin funkcionišu manuelna i automatska transmisija. Ova dva nacina menjanja brzina su i dan-danas najrasprostranjeniji, što je vrlo zanimljivo. Čovek bi pomislio da bi nenormalan razvitak tehnologije, koji nas je zadesio u 21. veku, ipak bio uzrok eventualne smene generacija. Medjutim, manuelna transmisija je još uvek jedostavna kao