Subaru „bokser“ dizel motor

Subaru Boxer Dizel Motor

Način razmišljanja koji se nalazi u osnovi ovako visoke posvećenosti stvaranju našeg vlastititog dizel motora jeste doživljaj pri vožnji kom stremi Subaru, usavršen idealnom kombinacijom laganog i kompaktnog dizel motora sa cilindrima smeštenim u horizontalnoj ravni, jedan nasuprot drugom i simetričnim pogonom na sva četiri točka. Karakteristike Subaru dizel motora, kao što su smanjenje vibracija na minimum, niže težište i veća krutost, na najbolji način predstavljaju ovaj dizel motor koji je krerirao Subaru.

Postoje naravno i druge velike prednosti. Bokser dizel motor nudi i sportski osećaj, jednu od glavnih odlika motora sa unakrsno postavljenim cilindrima u horizontalnoj ravni. Subaru BOKSER DIESEL motor je superioran u pogledu ubrzanja i u tom smislu daleko nadmašuje ostale.

Privlačenje šireg spektra kupaca ugradnjom prvog u svetu Bokser Dizel motora u putničke automobile

Dizel motor je ugradjen kako u Legacy, tako i u Outback modele za 2009. godinu, namenjene evropskom tržištu. Namera Subarua je da ovaj motor predstavlja okosnicu proboja na evropsko tržište. U budućnosti se planira ugradnja bokeser dizel motora i u druge modele.

Subaru BOKSER DIESEL je prvi dizel motor na svetu sa horizontalno postavljenim protuhodnim cilindrima koji je konstruisan za ugradnju u putnička vozila. On ne samo da je zadržao prednosti tipičnog dizel motora, već nudi dodatno usavršene performanse koje je Subaru predvideo za ovu najnoviju konsktrukciju motora. Evropa je oduvek poznata po svojoj naklonosti automobilima, pri čemu dizel motori stiču sve veću popularnost na tom tržištu zbog svoje ekonomičnosti i prilagodjenosti vožnji po evropskim putevima. Subaru se čvrsto opredelio za razvoj dizel motora, a da pritom nije žrtvovao sve ostale prednosti koje ga ćine prepoznatljivim kod  kupaca. Da bi zadovoljio zahteve današnjih klijenata, poduhvat ugradnje BOKSER DIESEL motora u putničke automobile postao je glavni izazov sa kojim se Subaru suočio. Pogodnosti koje samo Subaru može da ponudi postaće dostupne sve većem broju i širem spektru potencijalnih kupaca.

SUBARU BOKSER DIZEL: Karakteristike

Prvi dizel motor u svetu sa horizontalno postavljenim cilindrima, jedni nasuprot drugima, namenjen putničkim automobilima.

Subaru Dizel Motor

Subaru Dizel Motor

Neprestano usavršavana tehnologija rada motora sa bokser konfiguracijom od strane Subarua, kao i ubrzan rad na odgovarajucoj ekspertizi koja je razvijena za potrebe FIA Svetskog reli prvenstva (FIA World Rally Championship), kombinovani su sa novim dizel motorom kako bi se stvorio prvi u svetu motor sa horizontalno postavljenim  protuhodnim cilindrima namenjen putničkim automobilima, koji je bio u stanju da ponudi jednako dobre vozne i ekološke preformanse.

Mala masa, kompaknost i izuzetna krutost

Osni razmak cilindara je redukovan, a levi i desni blok koji drže kolenasto vratilo obezbedjuju izuzetno krutu konstrukciju, što je omogućilo primenu aluminijumskih legura za izradu cilindarskog bloka kako bi se smanjila ukupna masa motora. Na ovaj način stvoren je dizel motor kategorije do dva litra, izuzetno male mase i sa performansama koje ga svrstavaju u sam vrh klase.

Smanjen nivo vibracija i buke

Kretanje klipova kod bokser motora je sinhrono, čime se uspešno doprinosi poništavanju harmonijskih oscilacija drugod reda (oscilacije koje imaju dvostruko veću frekvenciju od radilice), koje kod čoveka izazivaju neprijatan osećaj. Ovakva konfiguracija svodi vibracije na minimum, tako da nema potrebe za ugradnjom balansnog vratila koje nalazimo u većini klasicnih rednih i motora V konfiguracije. Kolenasto vratilo je kratko u izuzetno kruto, čime se postiže smanjenje buke usled vibracija karakterističnih za klasične dizel motore.

Superiorno ubrzanje

Posledica vrhunske izbalansiranosti kod bokser konfiguracije jeste niska rotaciona inercija i manje trenje izmedju kliznih delova unutar motora. Rezultat je izvanredan odziv motora na komandu sa papučice gasa.

Izrazite ekološke performanse

Motor se odlikuje visokim obrtnim momentom, a istovremeno izlazi u susret i EURO 4 standardima. Konstrukcija motora takodje obezbedjuje najekonomicniju potrošnju goriva u klasi putničkih vozila s pogonom na četiri tocka.

SUBARU BOKSER DIZEL: Mehanizmi

1. Cilindar bloka motora

Cilindarski blok

Cilindar bloka je izradjen od legure aluminijuma kako bi se maksimalno povećale mogućnosti izuzetno krute bokser konfiguracije. Da bi se postiglo idealno sagorevanje dizel goriva, u poredjenju sa benzinskim motorom hod klipa je produžen za 11 mm, dok je unutrašnji prečnik cilindra skraćen za 6 mm. Subaru je uspeo da ostvari duži hod klipa bez povecanja ukupne širine motora. Povrh toga, osni razmak cilindara sveden je na 98,4 mm, što je slično Subaruovom šestocilindričnom benzinskom bokser motoru (EZ30), dok taj razmak kod četvorocilindričnog Subaruovog benzinskog bokser motora (EJ20) iznosi 113 mm. Ovim je postignuto smanjenje dužine bloka motora za 61,3 mm, čime je ostvarena još kompaktnija konstrukcija.

Preliminarna specifikacija

BOKSER DIZEL
Tip motora 4-cilindricni dizel bokser motor
Radna zapremina cilindra (cm³) 1.998
Precnik × Hod (mm) 86,0×86,0
Osni razmak cilindra (mm) 98,4
Dužina motora (mm) 353,5

Poluzatvoreno kucište

Pri dizajniranju bloka korišćen je poluzatvoren tip koji je potvrdio svoju izdržljivost kod benzinskih motora s turbo punjenjem. To je povećalo krutost u zoni zaptivača glave motora.

Umetnuti metalni ležajevi

Svih pet glavnih ležajeva kolenastog vratila (ležecih) u čilindarskom bloku (tokom procesa livenja) ojačani su metalnim kompozitom, čime se postigao izuzetno nizak nivo buke zahvaljujući visokoj čvrstoći i sličnom termičkom koficijentu širenja kao i kod kolenastog vratila.

Dodatni kanali za hladjenje

Izmedju cilindricnih otvora napravljeni su prorezi koji imaju ulogu kanala za vodeno hladjenje, čime je poboljšan efekat hladjenja.

Klipovi

Za proizvodnju su korišceni materijali velike čvrstoce kako bi izdržali visoke pritiske koji nastaju prilikom sagorevanja dizel goriva. Kanali za hladjenje postavljeni su izmedju klipova,  pri čemu se motorno ulje ubrizgava u unutrašnjost klipa pomoću mlaznica, pa se tako poboljšava hladjenje klipova.

Klipnjače

Velike pesnice klipnjača karakteriše asimetričan profil, koji povećava preciznost prilikom sklapanja i okruglost (pravilan oblik) površine koja naleže na leteći rukavac kolenastog vratila čime je smanjeno trenje. To je takodje doprinelo maksimalnom smanjenju rotacione putanje, što je omogućilo korišcenje produženog hoda klipa unutar kompaktnog cilindarskog bloka.

Radilica (kolenasto vratilo)

Kolenasto vratilo velike čvrstoce podvrgnuto je površinskoj obradi kako bi izdržalo visoke pritiske koji se kod dizel motora generišu prilikom sagorevanja. Rezultat superiorne konfiguracije bokser motora je znatno manja masa nego što je to slučaj kod rednih motora.

2. Sistem ventila/ usisni i izduvni sistem

Glave cilindara

Koriste se veoma čvrste glave cilindara koje mogu da izdrže visoke pritiske sagorevanja. Klackalice sa valjkom: koriste se kompaktne klackalice niskog koeficijenta trenja sa obrtnim valjkom na kraju u kombinaciji sa dvostrukim bregastim vratilima u glavi motora (DOHC).

Sistem ventila

Prečnik usisnih ventila je optimizovan tako da omogucava veoma dobar protok i vrtloženje vazduha, čime je poboljšana efikasnost sagorevanja.

Usisni kanali

Usisni kanali: kombinacija vrtložnog kanala i optimizovanog prečnika usisnog ventila rezultuje intenzivnim vrtloženjem vazduha.

Pogon bregastog vratila

Za pogon bregastih vratila koristi se visoko izdržljiv prenos lancem koji može da podnese promene momenta izazvane radom dizel motora.

3. Sistem zajednickog voda (Common-Rail)

Radi postizanja što boljih performansi, za napajanje gorivom koristi se sistem zajedničkog voda (common rail sistem) sa pritiskom od 1800 bara.

Solenoidni brizgači

Koriste se posebno dizajnirani skraceni brizgaci zahvaljujuci cemu je zadržana ukupna širina motora kao kod benzinskog motora, uprkos povecanom hodu klipa.

4. Turbo-kompresor

Radi maksimalnog iskorišcenja kompletnog radnog opsega motora primenjen je turbo-kompresor sa promenljivom geometrijom. Turbo-kompresor je smešten ispod motora i direktno povezan sa katalizatorom radi postizanja što boljih ekoloških karakteristika. Ovakav položaj takodje je doprineo i nižem težištu motora.

5. Izduv

Izduvni sistem je fino podešen za optimalan rad sa dizel motorom.

6. Sistem za kontrolu emisije izduvnih gasova

Sistem za kontrolu emisije izduvnih gasova sastoji se od oksidacionog katalizatora, filtera čvrstih čestica (DPF) i uredjaja za recirkulaciju izduvnih gasova (EGR). Prečistac gasova je smešten ispod motora zajedno sa turbo-kompresorom. Uredjaj isporučuje prečišcene izduvne gasove po EURO 4 standardu, ne remeteći nisko težište Subaruovog horizontalnog bokser motora i transmisije za simetrični pogon na sva četiri tocka. Na ovaj način u potpunosti su ispoštovani EURO 4 standardi.

Oksidacioni katalizator

Oksidacioni katalizator je smešten ispod motora zajedno sa turbo-kompresorom. Katalizator pretvara nesagoreno gorivo u vodu i ugljendioksid i razdvaja ih. Konstrukcija uredjaja je vrlo kompaktna tako da se katalizator aktivira odmah posle startovanja motora. Kad temperatura naraste do 300°C katalizator generiše NO2  koji oksidiše sakupljene čestice u filteru čvrstih čestica (DPF).

Filter čvrstih čestica (DPF)

Čestice iz izduva dizel motora efikasno se sakupljaju u ugljeničnom filteru unutar prečistača čvrstih čestica (DPF). Kad u toku vožnje temperatura dostigne 600°C sakupljene čestice sagorevaju i izbacuju se kroz izduvni sistem.

EGR sistem (za recirkulaciju izduvnih gasova)

EGR sistem se koristi radi zadovoljenja EURO 4 standarda vezanih za regulaciju kvaliteta izduvnih gasova. Ohladjeni izduvni gasovi se vraćaju u komoru za sagorevanje radi smanjenja temperature sagorevanja i redukcije emisije NOx (azotnih oksida).

7. Sistem za oslanjanje motora

Koristi se hidraulicno oslanjanje motora radi još boljeg prigušenja vibracija i boljih manipulativnih karakteristika.

Preliminarna specifikacija motora

Radna zapremina (cm³) 1.998
Maksimalna snaga (kW/obrtaja) 110/3.600
Maksimalni obrtni moment (Nm /obrtaja) 350/1.800
CO2  emisija (g/km) 148 (Sedan)
Stepen kompresije 16,3 : 1
Prečnik cilindra × Hod (mm) 86,0×86,0
Osno rastojanje cilindara (mm) 98,4
Razmak simetrala blokova motora (mm) 46,8
Visina kućišta (mm) 220
Glavni ležaj radilice (mm) R67
Leteći ležaj radilice (mm) R55
Dužina klipnjače (mm) 134
Prečnik čaure klipa (mm)

R31

Visina kompresionog prostora (mm) 43,0
Sistem za ubrizgavanja goriva Common rail
Turbo-kompresor Promenljiva geometrija
EGR Vodeno hladjen
Filter čvrstih čestica Otvoren tip
Dužina motora (mm) 353,5

Izvor: Nacionalna Klasa

PROSLEDITE ČLANAK PRIJATELJIMA ILI POSLOVNIM PARTNERIMA.