Nijedna žalba na 12.000 kazni snimljenih kamerama MUP

Više od 12.000 prekršaja u saobraćaju zabeleženo je u prvih mesec dana od početka funkcionisanja automatskog kažnjavanja vozača putem video nadzora u Beogradu. Žuta traka je shvaćena najmanje ozbiljno pa su vozači 11.744 puta uhvaćeni kako se voze delom saobraćajnica koji je rezervisan za vozila javnog prevoza, dok je prolazak kroz crveno svetlo zabeležen 227 puta. Kada bude došao trenutak plaćanja na osnovu video zapisa, vozači koji se nisu pridržavali propisa moraće ukupno da plate od 62 miliona dinara do 223 miliona dinara u zavisnosti od težine prekršaja.

Međutim, do sada se nijedan vozač nije žalio na kaznu. Prema podacima iz Ministarstva unutrašnjih poslova, to nije zato što su smatrali da je policija u pravu, već zato što se još vrše tehničke radnje poput utvrđivanja identiteta vozača, podnošenja zahteva i rešenja o kažnjavanju, odnosno donošenja presuda prekršajnog suda. Tek kada se to okonča i kada dobije svoju kaznu, vozač u narednih osam dana ima prava da se žali.
– Protiv presude koju je doneo prekršajni sud žalba se podnosi pismeno onom sudu ili organu uprave koji je doneo rešenje uz uplatu administrativne takse od 900 dinara. Posle toga, u roku od tri dana prekršajni sud ili organ uprave žalbu dostavljaju Višem prekršajnom sudu ili mesno nadležnom prekršajnom sudu – kažu iz policije i ističu da, iako rok za odlučivanje po žalbi nije propisan, rešenje o kažnjavanju do okončanja postupka žalbe nije pravosnažno.
Da bi žalba bila valjana, građani Srbije moraju u njoj da navedu na koju se odluku žale i zašto su nezadovoljni odlukom.
– U žalbi mogu da se navedu nove činjenice i novi dokazi, ali tada mora da se objasni zašto te činjenice i dokazi nisu ranije izneti – poručuju iz MUP-a i objašnjavaju da na rešenja koja po žalbi donesu Viši prekršajni sud i mesno nadležni prekršajni sud žalba nije dozvoljena.

Ima i povratnika

Prema informacijama iz MUP-a, postoje vozila koja su više puta snimljena u prekršaju.
– Moguće je da su pojedini vozači učinili dva ili više prekršaja koji su zabeleženi kamerama, ali to ne možemo da tvrdimo pošto je postupak utvrđivanja identiteta vozača još u toku – kažu u policiji.

Računica:

  • Žuto i crveno – od 6 poena i 15.000 dinara do 9 poena i 50.000 dinara (od 3.405.000 dinara do 11.350.000 dinara)
  • Vožnja žutom trakom – od 5.000 dinara do 18.000 dinara (od 58.720.000 dinara do 211.392.000 dinara)
  • Ukupno Od 62.125.000 dinara do 222.742.000 dinara

Izvor teksta i slika: Blic.rs