Auto servis: Kole szr – Novi Sad

Kole szr je radionica za servisiranje, održavanje i popravku vašeg automobila.

Auto servis Kole szr
Ulica Ilije Birčanina 16
21000 Novi Sad

Telefon: 021631 39 27