Audijev sistem za nadzor mrtvog ugla – Side Assist

Side AssistSigurnosni sistemi u automobilu se dele na pasivne i aktivne. Pasivni sistemi se aktiviraju tek nakon udesa, dok aktivni deluju kako bi sprecili udes ili ga uciniti što manje opasnim. Novi Audi sistem spada u grupu aktivnih i ovaj tekst objašnjava kako on funkcioniše.

Aktivni sistem mogu samostalno delovati ili samo upozoravati vozaca na potencijalno opasne situacije koje mu predstoje cime se vozacu omogucava duže vreme za reakciju. Audijev terenac Q7 poseduje upravo jedan takav sistem koji upozorava vozace, pod nazivom „Side Assist“ iliti „Bocna Asistencija“.

Audijevo odeljenje za istraživanje i razvoj je u proteklom periodu imalo kao jedan od zadatka da ispita veci broj podataka o sudarima i da uoci segmente u kojima vozaci imaju vece šanse za pravljenje grešaka. Sistem Side Assist je upravo rezultat tog istraživanja – sistem upozorava vozaca na prisustvo vozila u „mrtvom uglu“.

Veliki broj udesa su upravo rezultat vozaceve dekoncentracije pri cemu vozilo napušta svoju kolovoznu traku. Dekoncentracija može biti uzrokovana vecim brojem faktora: razgovor mobilnim telefonom, razgovor sa saputnicima ili jednostavno premorenost vozaca. Sistem Side Assist upozorava vozaca na potencijalni udes kako bi oni mogli da se izbegnu. Audi sa ovim sistemom nije prvi proizvodjac koji nudi model sa ovakvim sistemom upozoravanja – Volvo opciono isporucuje svoje XC90 model sa BLIS sistemom (BLIS – Blind Spot Information System, „Sistem za informisanje u mrtvom uglu“). Ovaj sistem koristi kamere koje su ugradjene u spoljašnje retrovizore kako bi prepoznao vozila u mrtvoj tacci, a zatim pali lampu upozorenja na odgovarajucem retorvizora.

Audi je Side Assit realizovao uz pomoc napredne tehnologije – radara. Radarski sistem je realizovan u vidu dva senzora koji se nalaze u zadnjem braniku vozila. Radar emituje signal na 24GHz i šalje rezultate centralnom racunarskom sistemu vozila koji na osnovu tih informacije odlucuje šta je od detektovanih objekata vozilo. Sistem je veoma osetljiv tako da može da detektuje motorcikliste i manja vozila koja se približe na 50m od zadnjeg dela vozila. Ukoliko se neko od detektovanih vozila krece u susednoj traci i prolazi pored vozila opremljenog Side Assist sistemom, racunarski sistem daje svetlosni signal u odgovarajucem retrovizoru paleci i gaseci LED diode.

Ono što je problem sa ovakvom vrstom sistema je da je nepohodno da sistem upozorava samo onda kada je to i potrebno. U suprotnom, ukoliko sistem cesto  (ili netacno) upozorava vozaca može se postici kontra efekat. Druga veoma važna karakteristika ovog sistema je da pomoc vozacu pruža diskretno kako ne bi došao u situaciju da se oseca neprijatno pred ostlaim putnicima u vozilu. Audi razvojni tim je zbog ovih razloga koristio LED diode koje se nalaze na kucištu retrovizora i koje su tako pozicionirane tako da ih može videti samo vozac.

Kako se drugo vozilo približava, sisitem daje signal upozorenja paljenjem žutih LED svetala, a jacina svetlosnog sistema se automatski prilagodjava spoljnim uslovima tako da se signal može lako uociti, a opet nece biti previše upadljiv. Vozac može veoma brzo na osnovu ovih informacija zakljuciti da li se neko vozilo nalazi u nekom od „mrtvih uglova“ vozila. Ukoliko vozac da signal (migavac) kako bi se prestrojio u traku u kojoj se nalazi vozilo u koje bi mogao da udari, sistem treptanjem LED dioda daje signal vozacu da postoji potencijalno opasna prepreka koju ne može da vidi u retrovizoru, a ukoliko vozac nastavi sa kretnjom sistem ce se i zvucno oglasiti.

Side Assist se automatski aktivira pri brzinama vecim od 60 km/cas, a vozac po želji može da iskljuci ovaj sistem.

Audi Side Assist sistem je dobio nagradu „Inovacija buducnosti“ koju dodeljuje najveci protrošacki casopis “Guter Rat”.

Izvor: Nacinalna Klasa